آدرس: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، بین خیابان ۱۵-۱۶، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان الکتروشیمی، واحد ۱۰۲
شماره تماس: ۰۲۱۴۳۶۱۲۵۰۸